Yandex.Metrica

KOZAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Adana iline 70 km. uzaklıkta, Kozan’ın kuzey batısıbnda Güneri köyü mayalı kaş mevkiinde, ilçe merkezine 5 km. uzaklıkta tarıma elverişsiz 163 hektar (1,630,000.00 m²) arazide, 4562
sayılı OSB Kanunu’na göre 21 Nisan 1998 tarihinde;

* %60 Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

* %30 Kozan Belediyesi,

* %10 Kozan Ticaret Odası,

Katılımı ile Kozan Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.

Yatırım avantajları

Parsel alanları

Kozan Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi parsellerinin satış fiyatları son derece cazip olup müteşebbis teşekkül heyet tarafından belirlenmektedir.

Metrekaresi 3 TL’den satışı yapılmaktadır. Satılan parsellere ait ödeme şekli, %25’i peşin, geri kalan %75’i ise işyeri açma çalışma ruhsatı alındıktan sonra altı ay aralıklarla 18 ayda vade
farksız olarak tahsil edilir. Sonra da nihai hesaplaşma yapılır. 10 kişi ve üzeri istihdam eden firmaların %50 arsa bedeli hibe destekleme hakkı vardır.

Elektrik Hizmetleri

KOSB elektrik enerjisini 5km. uzaklıkta Kozan TEİAŞ’ın 3500 nolu fider bağlantısından 7m. v.agücünde 5000 metrelik enerji nakil hattı ile elektrik sağlamaktadır. Arazi içerisinde 6 adet
ana dağıtım trafo merkezi ile bütün yollarda orta gerilim hattı mevcuttur. Firmalar kendi trafolarını yaparak elektrik abonesi olmaktadır.

Altyapı Hizmetleri

KOSB’da enerji nakil hattı, ag-og enerji şebeke hattı, telekom şebeke hattı, içme suyu 2000m3’lük depo, altyapı, yol inşaatı ve KOSB çevresine tel çit yapımı tamamlanmıştır.