Yandex.Metrica

Dış Ticaret Eğitimi Ders Programı

Dış ticaret eğitimi, , iki modül halinde verilecektir. Günlük Saat : 40 dakikalık eğitimler şeklinde 6 saat Birinci Modül; Temel Dış Ticaret Bilgisi

15/10/2015 ( 13:00 – 17:30)
1) Dış Ticaret Başlangıç ve Temel Esaslar
. Uluslar arası Ticaret Nedir?
. Dış Ticaret Nedir?
. İhracat Nedir?
. Ödemeler Dengesi ve İhracat
. Kimler Dış Ticaret Yapabilir?
. Dış Ticarete Yön veren Uluslar arası Kuruluşlar
. Dış Ticaret ve Kobiler
. Neden Dış Ticaret
. Dış Ticarette Yol Haritası
. Uluslar arasılaşma
. Dış Ticaret Değerleri
. Dış Ticaret ve Türkiye
. Türkiye İhracatının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri
. Dış Ticaretin Tarafları
. İhracata Başlamadan Önce Neler Yapmalıyız?
. Müşteriyi Nasıl Bulacağız?
. İhracatta Riskler ve Minimize etmenin Yolları

16/10/2015 ( 13:00 – 17:30)
2) Dış Ticaret Yönetimi Genel Esaslar İhracat Mevzuatı
. İhracat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları
. Madde Özelliğine Göre
. Kayda Bağlı Mallar
. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar
. Ülkeye Göre
. İhracat Şekline Göre
. Özelliği Olan İhracat
. Konsinye İhracat
. İthal Edilmiş Malların İhracı
. Transit Ticaret
. Bedelsiz İhracat
. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat
. E Ticaret

İthalat Mevzuatı
. İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları
. Kıymet Tespiti
. Geçici Kabul Edilmiş Malların Kesin İthal Başvurusu
. İthalinde Özel İzin Gerektiren Mallar
. İthal Listeler ve GTİP
. İthalatta Vergi Hesaplamaları
. Gümrük Vergisi Hesaplama
. Katma Değer Vergisi Hesaplama
. KKDF Hesaplama

İthalat ve Kambiyo Mevzuatı
. Teşviklere Bağlı İthalat ve Gümrük Vergileri
. Bedelsiz İthalata İlişkin Hükümler
. Posta Yoluyla ya da Yolcu Beraberinde Gelen Vergiye Tabi Eşya
. Bedelsiz İthalat Kapsamında Girebilecek Ticari Mahiyetteki Mallar

Kambiyo Mevzuatı
. Kambiyo ile ilgili Temel Kavramlar
. İthalata İlişkin Hükümler
. İhracat Bedellerinin Tahsili
. Dış Ticaret Yönetimi Genel Esaslar Dikkat Edilmesi Gereken Konular
.Genel Değerlendirmeler

19/10/2015 (13:00 – 17:30)

3) Uluslararası Düzenlemeler
. Incoterms 2010 Teslim Şekilleri
. Incoterms’in Düzenlediği Konular
. Incoterms’in Düzenlemediği Konular
. İhracatta Maliyet Unsurları
. E Grubu (EXW)
. F Grubu ( FCA, FAS, FOB)
. C Grubu ( CFR, CIF, CPT, CIP)
. D Grubu ( DAT, DAP, DDP)
. İhracat SözleşmelerindeDikkat Edilmesi Gereken Konular
. Genel Değerlendirmeler

20/10/2015 (13:00 – 17:30)

4) Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
. Peşin Ödeme
. Vesaik Mukabili Ödeme
. Mal Mukabili Ödeme
. Kabul Kredili Ödeme
. Akreditif
. Akreditif Mesajı (SWIFT)
. Dış Ticarete Yön Veren Kuruluş – ICC
. Akreditifi Oluşturan Taraflar
. Örnek Akreditif
. Akreditif Türleri
. Akreditif Belgeleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular
. Rezerv Çalışmaları
. Akreditifte Risk Faktörleri
. Akreditifte Dikkat Edilmesi Gereken Konular
. Genel Değerlendirmeler

21/10/2015 Sabah (09:00 – 13:30)

5) Dış Ticaret Finansmanı
. Dış Ticaret Finansmanın Tanımı ve Kapsamı
. Banka Kredilerine Genel Bakış
. Kredinin Sınıflandırılması
. Kredi İsterken Nelere Dikkat edilmeli
. Nasıl Bankalardan Kredi Talep Edilir?
Kısa Vadeli İ hrac atın Finansmanı
. Sevkiyat Öncesi Finansman Kredileri
. Sevkiyat Sonrası Finansman Kredileri
Orta v e Uzun Vadeli İ hrac atı n Finansmanı
. Sevkiyat Öncesi Finansman Kredileri
. Sevkiyat Sonrası Finansman Kredili
. Türk Eximbank Kredileri
. Uluslararası Krediler
. Leasing
. Factoring
. Forfaiting
. Emtia Finasmanı
. Dış Ticarette Kullanılan Diğer Güncel Alternatif Finansman Yöntemleri

22/10/2015(13:00 – 17:30)

6) Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
. Proforma Fatura
. Ticari Belgeler
. Taşıma Belgeleri
. Sigorta Belgeleri
. Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler
. Dış Ticarette Kullanılan Belgelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
. Genel Değerlendirmeler

İkinci Modül; Dış Pazar Araştırması

23/10/2015(13:00 – 17:30)

1) Uluslararası Pazarlama
. Pazarlama Nedir?
. Pazarlamanın Gelişimi
. Pazarlama Anlayışı
. Uluslar arası Pazarlama Nedir?
. Pazar Araştırması
. Uluslar arası Pazarlara Giriş Şekilleri
. Uluslar arası Pazarlama Stratejileri
. Ürün Yaşam Seyri
. Tutundurma Stratejileri
. İletişim Süreci ve AIDA Yöntemi
. Uluslar arası Pazarlama Teknikleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular
. Genel Değerlendirmeler

26/10/2015(13:00 – 17:30)

2) Dış Ticarette İngilizce Yazışma Teknikleri
. Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
. İlk Yazışma
. Ziyaret Mektubu
. Bilgi Talebi
. Siparişin Kabulu
. Siparişin Reddi
. Üretimin Başladığını Haber Verme
. Yükleme Bilgisi
. Paranın Gecikmesi Durumunda
. Reklam Verme
. Uluslar arası Ticaret Fuarlarına Katılım İsteği
. Uluslar arası Kuruluşlardan Bilgi Talebinde Bulunma

27/10/2015(13:00 – 17:30)

3) Dış Ticaret Pazar Araştırması
. Ürün Sınıflandırması / Ürünün Tanımlanması
. Dış Ticaret İstatistikleri ve Ekonomik Göstergeler
. Pazar ve Sektör Hakkında Bilgiler
. Pazara Giriş için Gerekli Standartlar
. Gümrük Vergileri
. Uluslararası Fuarlar
. Fiyat Bilgisi
. Potansiyel Müşteri Bilgileri
. Dış Ticaret Pazar Araştırmasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
. Genel Değerlendirmeler

28/10/2015 Sabah (09:00 – 13:30)

4) İhracat Sözleşmeleri
. Sözleşmenin Amacı ve Önemi
. Sözleşme Nasıl Olmalıdır
. Sözleşmede Neler Olmalıdır
. Sözleşme Unsurları
. İhracat SözleşmelerindeDikkat Edilmesi Gereken Konular
. Genel Değerlendirmeler